• 0

Jak vybrat hasicí přístroj?


Řešíte koupi hasicího přístroje a nevíte si rady, který vybrat?

Zde Vám přinášíme jednoduchý návod, jak vybrat ten nejvhodnější.

Momentálně máme na trhu 4 základní druhy hasicích přístrojů. Práškové, pěnové, sněhové a vodní. Nicméně v současné době vzrůstá poptávka i po speciálních hasicích přístrojích, např. pro hašení alkalických kovů, kuchyňských olejů či hasicích přístrojích s čistým hasivem.

Dvěma nejhlavnějšími kritérii pro výběr hasicího přístroje jsou:

  1. Druh hořlavé látky, kterou budeme daným přístrojem v případě požáru hasit
  2. Použití hasicího přístroje (v obytných prostorech, automobilu, kotelně atd) a množství použitého hasiva

Podle druhu hořlavé látky rozlišujeme tyto třídy požáru.

  • Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek (papír, dřevo, sláma, guma, textil, plast, ...) Vhodnými přístroji pro hašení této třídy požáru jsou vodní, pěnové a práškové
  • Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin (nafta, benzin, oleje, alkohol, barvy, …). Vhodnými přístroji pro hašení této třídy požáru jsou pěnové a práškové
  • Třída požáru C – požáry plynných látek hořích plamenem. (zemní plyn, propan-butan, svítiplyn, metan, …). Vhodným přístroj pro hašení této třídy požáru jsou sněhové a práškové
  • Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)
  • Třída požáru F – požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků

A kde je vhodné výše uvedené hasicí přístroje použít?

Ve většině případů jsou typy a počty hasicích přístrojů předepsány zpracovaným projektem (Požárně bezpečnostním řešením) dle vyhlášky MV č.221/2014 Sb., o požární prevenci, a v souladu s vyhláškou č.268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Týká se to například nově kolaudovaných domů, kde je zapotřebí alespoň jednoho hasícího přístroje práškového o hmotnosti 6 kg s hasební schopností 34A. 

Jak ale vybrat hasicí přístroj, pokud máte při výběru volnou ruku a pořizujete jej pro svou vlastní potřebu? Například do osobního automobilu? U nás hasicí přístroj sice není nedílnou součástí povinné výbavy, ale v případě, že chcete zvýšit svou bezpečnost, anebo cestujete do zahraničí, kde hasicí přístroj povinný je, můžeme Vám doporučit přístroj práškový o hmotnosti 2 kg. Samozřejmostí by měla být snadná a rychlá dostupnost v případě požáru. Tedy umístění například pod sedadlem spolujezdce.

Níže naleznete krátké shrnutí druhů hasicích přístrojů dle hasební látky a jejich využití.

Práškový hasicí přístroj

Tento přístroj má univerzální použití a je také nejprodávanějším typem. Je určen na tři třídy požáru (A, B a C). Využití můžeme najít v rodinných domech, obytných a skladových budovách, obchodních domech, garážích či nákladních automobilech. Také je možné jej použít na zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V.

Kde je použití nevhodné, je zejména prostředí s přístroji citlivými na prach, např. počítače, televizory nebo jemná elektronika.

Pěnový hasicí přístroj

Tento přístroj je vhodný pro hašení hořlavých kapalin, které se nemísí s vodou. Hasivem je primárně voda s příměsí pěnidla. Tato směs zabrání úniku hořlavých par a plynů a současně zabraňuje přístupu vzduchu k hořící látce. Své využití nalezne tento přístroj např. při hašení benzinu, chemických závodech či skladech hořlavin.

Sněhový hasicí přístroj

Hasivem tohoto přístroje je stlačený oxid uhličitý. Na rozdíl od pěnových nebo práškových hasicích přístrojů za sebou nezanechává zbytky hasiva a nedochází tedy ke znehodnocení hašených předmětů. Přístroj najde své využití při požáru elektroniky nebo hořlavých kapalin. Ale pozor, přístroj není vhodné použít pro hašení sypkých látek a při styku s pokožkou hrozí vznik omrzlin.

Vodní hasicí přístroj

Hasivem tohoto přístroje je voda. Tím pádem hasebním účinkem je zejména chlazení. Najde své využití zejména při požárech pevných látek, například v zemědělství či domácnostech. Naopak nejsou vhodné pro hašení zařízení pod elektrickým napětím.

Jelikož se snažíme držet krok s trhem a reagovat na poptávky zákazníků, v našem produktovém portfoliu naleznete také speciální hasicí přístroje.

Hasicí přístroje třídy D

Při požáru kovů dochází při hoření k extrémně vysokým teplotám. Proto je tedy nutné použít speciální prášek. Standardní práškový hasicí přístroj (A B C) není pro tyto požáry dostatečně účinný a ostatní hasiva by mohla s kovy nebezpečně reagovat. Je tedy nutné využít výhradně přístroj určený speciálně na třídu D. Účinnými hasicími látkami jsou alkalické chloridy. Tyto organické přísady umožňují pokrytí povrchu hořlavého kovu, tedy, že prášek okamžitě přiléhá a zabrání tak přístupu vzduchu.

Hasicí přístroj třídy D nalezne své uplatnění např. v provozovnách kde se pracuje s lehkými alkalickými kovy jako draslík, sodík, hořčík nebo jeho slitiny s hliníkem.

Nicméně tento přístroj nelze použít k hašení zařízení pod elektrickým napětím

Hasicí přístroje třídy F

Tento přístroj je vhodný při požárech rostlinných a živočišných olejů a tuků. Najde své využití zejména v kuchyních a restauracích. Hasicí látkou tohoto přístroje je voda se speciálními aditivy. Tato směs vytváří ochranný film a tím pádem brání přístupu kyslíku. Požár je tedy uhašen velmi rychle a nevzniká zde riziko opětného vzplanutí. Tímto přístrojem je možné hasit i požáry třídy A B.

Hasicí přístroje pro hašení lithiových baterií

Jak již sám název uvádí, tyto přístroje jsou vhodné k hašení lithiových baterií, ale také například k hašení elektromobilů. Požáry lithiových baterií dosahují velmi vysokých teplot (až +3000°C) a proto je velmi obtížné hasit tyto baterie běžnými hasícími prostředky. Náplň tohoto přístroje tvoří speciální hasivo AVD na vodní bázi, obsahující minerál vermikulit. Hasicí látka není toxická, díky tomu, že přístroj uvolňuje pouze páru je šetrný k životnímu prostředí. Tento hasicí přístroj je vhodný pouze na hašení třídy požáru A.

Ekologické hasicí přístroje

Jedná se o plynové hasicí přístroje s čistým hasivem. Tyto přístroje lze využít jako náhradu zakázaných halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány. Hasivo je elektricky nevodivé, netoxické a nezpůsobuje korozi. Vhodné využití nalezneme při hašení požárů elektrických rozvoden, serverů, elektroniky nebo archivů. Vzhledem k tomu, že hasivo se po hašení samovolně odpaří, nedochází tedy ke znehodnocení hašených předmětů, jak je tomu u běžných hasicích prostředků. 

Samozřejmostí je u nás kontrola hasicího přístroje i možnost si jej u nás v certifikované dílně nechat znovu naplnit či jinak opravit. V případě, že si nejste s výběrem hasicího přístroje jisti, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme.